PRIJSVRAAG LANDGOEDERENZONE MAASTRICHT

 
Locatie: Landgoederenzone Meerssenerweg Maastricht
Opdrachtgever: Stichting Limburgse Kastelen
Omschrijving: Ideeënprijsvraag Landgoederenzone Maastricht
Ontwerp: 2009
Uitvoering: n.v.t.
Landschapsarchitect: Caspar Slijpen

Klik op de onderstaande link om de inzending te bekijken;

Culinair Meanderen, een ontdekkingsreis door de achtertuinen van Petrus Regout
CULINAIR MEANDEREN


Een ontdekkingsreis door de achtertuinen van Petrus Regout

Recent is er een studie gedaan naar de toekomst van de landgoederenzone Maastricht. Deze is als onderlegger voor onze visie gebruikt.  In deze studie is getracht de cultuurhistorische waarden van de landgoederen te versterken door de verbindingen tussen deze landgoederen te herstellen. Waar eens een gebied lag met een aaneenschakeling van kastelen, villa's, landhuizen en parken heeft de aanleg van de spoorlijn, de snelwegen en industriële complexen een bijna onherstelbare splitsing in het gebied aangebracht. De landgoederenzone is rijk aan kwelwater in de vorm van vijvers en waterlopen die ondanks de infrastructurele ingrepen nog steeds het gebied doorkruisen.In onze visie willen we de aanwezige waterverbindingen gebruiken om een nieuwe recreatieve route binnen de landgoederenzone te realiseren, om zo op een hele bijzondere wijze vanaf het water de schoonheid van de parken en de gebouwen te kunnen beleven en de oorspronkelijke onderlinge verbondenheid te herstellen.
Verrassend aspect hierbij is dat de benadering van de gebouwen niet plaatsvindt via de formele, vaak moeilijk toegankelijke voorzijde, maar via de informele achterzijde.

Vanwege de centrale ligging en de verworven functionele kwaliteit vervult Kasteel Vaeshartelt een belangrijke spilfunctie in de landgoederenzone. De herbestemming tot conferentiecentrum en hotel geeft het kasteel een belangrijke aantrekkingswaarde in de regio. Kasteel Vaeshartelt wil in de toekomst zijn functionele en cultuurhistorische waarde uitbreiden met een zogenaamde slowfood component, waarbij gebruik wordt gemaakt van de omliggende landerijen om de betreffende producten te kunnen verbouwen. De relatie met de kastelen in de omgeving wordt hierdoor, alsmede door de watercomponent, hersteld. In het kader van het slowfood concept gaat Kasteel Meerssenhoven wijn en medicinale kruiden verbouwen, hetgeen een toegevoegde waarde aan het concept zal geven.

In de tijd van Petrus Regout kenmerkte het park van Vaeshartelt zich door de vele nu nog aanwezige landschaps- en parkelementen. In de geest van Regout willen we nu nieuwe eigentijds vormgegeven elementen toevoegen of terugbrengen op plaatsen waar ze zijn verdwenen, die een versterkende functie voor het landgoed gaan brengen.

De nieuwe bouwkundige elementen bestaan uit een auditorium, een uitbreiding van het hotel en een “proeviljoen” gelegen aan een nieuw aan te leggen waterpartij waar men kan genieten van zelf verbouwde slowfood producten en een geweldige natuurlijke ambiance. Het vroeger aanwezige “grand canal” wordt hersteld en wordt de nieuwe vertrekhaven voor de kleine, eventueel elektrisch aangedreven, watervoertuigen. Van hieruit kan men de diverse kastelen bereiken via de bestaande waterlopen, het nieuwe verbindingskanaal parallel aan de Beukenlaan en de nieuwe waterpartijen die aangelegd zullen worden als waterbuffer die noodzakelijk is als gevolg van de nieuw aan te leggen tunnelbak voor de A2.

In onze visie onderscheiden we 4 zones in het gebied: de slowfoodzone (Vaeshartelt-Meerssenhoven), de educatiezone (Bethlehem en Jerusalem), de natuurzone (Severen en zone langs A2) en de wellnesszone (Geusseltpark). Al deze zones met hun eigen functies, kwaliteiten en belevingswaarden worden verbonden door de waterlopen. Het bevaarbaar maken zal een  nieuwe en extra dimensie geven aan de ontsluiting  van de tot nu toe verscholen gelegen pareltjes in de landgoederenzone.