CENTRUMPLAN SITTARD

De binnenstad van Sittard werd in 1972 tot beschermd stadsgebied verklaard. In het centrum vindt een reeks activiteiten plaats op het gebied van restauratie, herbestemming en nieuwbouw in combinatie met een sterk toenemende betekenis van de winkelfunctie.
Daarom is in 1989 – in goed overleg met de betrokken stedelijke hulpdiensten – een algemeen onderzoek ingesteld naar knelpunten en hiaten, die ondanks of vanwege deze toenemende activiteiten aanwezig zijn.
Na een algemene inventarisatie van het beschermde stadsgezicht met de directe omgeving is een samenhangende reeks voorstellen en uitgangspunten ontwikkeld met betrekking tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad.
In 1991 zijn deze plannen verder uitgewerkt waarbij de uitbreiding van het voetgangersgebied op en rond de Markt centraal stond. Een karakteristiek onderdeel van dit stadsontwerp vormt het “driepleinenplan” met de inrichting van een stadstuin in de voormalige Ursulinentuin ten noorden van de oude omwalling, een herinrichting van de Markt in het centrum en de reconstructie van het stadhuisplein ten zuiden van het centrum.


CENTRUMPLAN SITTARD


Locatie: Markt Sittard
Opdrachtgever: Gemeente Sittard
Omschrijving:
Ontwerp:
Uitvoering:
Hoofdaannemer:
Projectmanagement: HamersVoorveltNijssen Architecten bv
Constructeur: